O BNG propón 10 actuacións onde destinar o remanente de tesouraría de Ribeira

Grupo Municipal 3
Grupo Municipal do BNG en Ribeira
O BNG propón 10 actuacións onde destinar o remanente de tesouraría de Ribeira

O BNG de Ribeira considera que o remanente de tesouraría debe ser investido en dar continuidade ás políticas que foron propostas polo Bloque Nacionalista Galego co fin de que o noso concello avance un paso máis. Queremos que se rematen as obras que tiveron asignación no orzamento do 2017 para a primeira fase, mais que precisan continuidade, moitas delas tendo o consenso do resto dos grupos municipais.

Semipeonalización da rúa Rosalía de Castro e rúa de Lugo.
Suporía dar continuidade as políticas de accesibilidade e mobilidade sustentábel así coma a potenciación do comercio local, xa que o aumento do espazo para peóns permitiría un maior tránsito de persoas por estas zonas.

Remate da obra de remodelación integral do Centro Social de Corrubedo.
Consideramos que é unha necesidade para a veciñanza desta parroquia ter a súa disposición un centro social en condicións do que carecen na actualidade.

Rematar a segunda fase das obras de Partealrío, acceso ao parque infantil na parroquia de Carreira.

Recebado do muro do campo de fútbol de Carreira.

Construción dun muro de contención no lugar de Fontenla na pista que vai á Filgueira en Carreira.

Nas Rebaleiras en Palmeira, habilitar o aceso dos vehículos a todas as casas, pois, coa obra xa aprobada algunha non o terá. Como xa temos manifestado moitas veces, son prioritarios para o BNG, os servizo os básicos, por iso consideramos que debe ser incluída.

Instalación da rede de saneamento, asfaltado e renovación das beirarrúas no lugar de Iñeiras (Olveira).

Mellora do firme e das beirarrúas da estrada que vai dende a capela das Dores ata a igrexa da Santa María de Olveira.

Mellora do firme e canalización de augas pluviais na estrada que vai dende o lugar de Salmón ata o Hospital do Barbanza.

Aparcamento público nas Carolinas xa que este polo da cidade carece un espazo deste tipo que axudaría a desconxestionar o tráfico na zona.

O BNG propón 10 actuacións onde destinar o remanente de tesouraría de Ribeira